Bursa Göz Merkezi | Göz Hastalıkları ve Cerrahisi

Çalışma Saatleri : Hafta içi - 8:30 / 18:00 Cumartesi 8:30 / 15:00
  İletişim : 444 1 469

Excimer Lazer

İnsanlar üzerindeki çalışmaları 1983’te literatüre girmiştir. 193 nm Argon-Flourid’in yüksek enerji yüklü UV radyasyon ışınları etrafındaki diğer dokularda termal hasar meydana oluşturmadan protein ve diğer makromoleküller arasındaki intermoleküler bağları koparmakta, uygulandığı doku ön yüzeyinde mikron seviyesinde çok hassas ve düzgün ablasyon (doku buharlaşması) sağlamaktadır

Yıllardır büyük zorluklarla kullandığımız gözlük  ve kontakt lenslerden güvenli bir şekilde kurtulmak bu yöntemle artık çok kolaydır.

Teknolojinin dünyada geldiği son nokta olan Excimer Laser – wavefront yöntemi ile sadece dakikalar içinde gözlük ve lens kurtulabilirsiniz.  Excimer Laser teknolojisiyle korneayı yeniden şekillendirerek göz sağlığınızın kavuşmasını sağlar.

Kısa süren operasyon sonrasın da kornea üzerinde pürüzsüz bir yüzey oluşturulur.

ALLEGRETTO WAVELIGHT Excimer Laser
Lasik yöntemi miyop, hipermetrop ve astigmatın tedavisinde başarıyla uygulanmaktadır.

Bu yöntem ile korneanın üst katmanlarından bir kapak kaldırarak gözün numarasının tekrar belirlenmesi için kullanılan laserin ortadaki hassas olmayan bölüme uygulanmasıdır. Lasik yöntemi sayesinde istenilen sonuçlara çok rahat ulaşılır. Numaraların tekrar oluşması olasılığı yok denecek kadar azdır.

Gözün iç veya dış bölümlerinden kaynaklanan bazı sebeplerden dolayı gelen ışık demetleri görme noktası üzerine düzgün şekilde düşmez. Aberasyon adı verilen bu sapmalar gözlük veya lensle düzeltilemez. Wavefront (Kartal Gözü) Yöntemin de bu aberasyonlara ait veriler gelişmiş bilgisayarlı ölçüm sistemleriyle saptanır, direkt olarak laser cihazına aktarılır.

Laser cihazı içinde gelişmiştirilmiş özel programlar vasıtasıyla normalden daha iyi görecek bir göz yapısı oluşturmak için kişiye özel bir laser uygulaması uygular. Bu sistemin halkımız arasında KARTAL GÖZÜ olarak adlandırılır.

Refraksiyon Cerrahisi Yöntemleri

PRK (PHOTO REFRACTİF KERATECTOMİ)

İlk uygulanmaya başlayan laser yöntemidir. Bu yöntem de laser ışınları korneanın üst tabakalarına uygulanır. Fakat bu yöntemde laser uygulanan bölüm açıkta kaldığından uygulama alanının üstü epitel dokusu ile kapanana kadar yaklaşık üç gün hastalar yoğun batma ve ağrı hissederler. Bu yöntemin en büyük dezavantajı ise düşük olasılıkla olmakla beraber özellikle -5 dioptri ve üstü miyop gözlerde, HAZE adı verilen bir iz kalma olasılığının bulunmasıdır. Bu yüzden son 12 yıldır çok küçük numaralar ve bazı özel durumlar dışında kullanılmamaktadır.

LASIK (LASER ASSİSTED İN-SİTU KERATOMİLEUSİS)

Laser ışınlarının PRK ‘daki gibi doğrudan kornea üstüne değil, bir koruyucu kapak kaldırdıktan, sonra stroma adı verilen daha güvenli olan orta bölüme uygulanmasıdır. Son 12 yıldır yoğun olarak kullanılmakla beraber son yıllarda  Wavefront, T-cat, Q-mod yöntemleri LASIK yönteminin daha yeni ve daha gelişmiş formları olarak uygulanmaktadır.

T-CAT

T-Cat yönteminde, cihaz kornea haritasını baz alarak tedavi yapar. Bu yöntem de  özellikle eski tip yada yetersiz uygulanmış laser tedavilerinin düzeltilmesi amacıyla kullanılır.

Q-MOD

Q-MOD ise kişiye özel tedavinin en gelişmiş formudur. Bu yöntem de kornea haritasındaki dataları işleyen cihaz en iyi görebileceğiniz formu oluşturmak üzere bir tedavi uygular.

WAVEFRONT, T-CAT, Q-MOD YÖNTEMLERİ

Çok ileri düzey tedavilerdir ve operasyon sonrası görme seviyesini %100 ün üzerine çıkarabilmesi sebebiyle KARTAL GÖZÜ YÖNTEMİ olarak bilinmektedir.

LASEK (Laser Assisted Subepithelial Keratomileusis)
Lasek yöntemi daha çok korneası ince olduğundan dolayı LASIK operasyonu yapılamayan küçük derecedeki miyoplara uygulanır. Bu yöntemde belli konsantrasyon da alkol uygulaması ile epitel 50 mikron kalınlığında bir katman şeklinde kaldırılarak laser uygulaması bu alan yapılır.

EPI-LASIK
LASEK yönteminden farkı epitel katmanının alkol yerine plastik bir bıçakla kaldırılmasıdır. Buraya kadar anlatılan tüm yöntemler refraksiyon cerrahisinin kornea üzerine uygulandığı yöntemlerdir. Refraksiyon cerrasihinde, korneaya yapılan operasyonlar, gözün iç kısmına dokunulmaması, iyileşmenin çabuk ve ağrısız olması, sonuçların daha tatmin edilebilir olması gibi sebeplerle öncelikle tercih edilir. Ancak bu operasyonun uygulanmadığı durumlarda göz içi merceği gibi alternatif tedaviler uygulanabilir.

FAKİK İOL
Bu yöntemde gerekli gözlük ihtiyacının gözün iç dokularını değiştirmeden gözün iç kısmına yerleştirilmesidir. Göz bebeğinin önüne yada arkasına yerleştirilebilmekle beraber son yıllarda “iris claw” adı verilen göz bebeğine kıskaçla tutan mercekler ön plandadır.

CLEAR LENS
Bu yöntemde gözün kendi iç merceği çıkartılarak yerine uygun numaralarda yapay mercek yerleştirilir. Lasik yöntemi için üst sınır -14 dioptri iken son iki yöntemde numara sınırlaması yoktur.

Excimer Laser operasyonu

OPERASYONU NASIL GERÇEKLEŞİR?

Şekil değiştirme işlemi excimer laser ışınının ultra hassas şekillendirici yeteneği sayesinde olabilmektedir.
Bu ışın uygulandığı alanda ısı üretmeksizin dokuları buharlaştırabilme yetisine sahiptir. Bu özelliği sayesinde yaklaşık 22 yıldır göz cerrahisinde güvenle uygulanmaktadır.
Miyop olan gözlerde korneanın eğriliği azaltılarak numaralar yok edilirken, hipermetrop gözler için ise, bunun tam tersi bir durum söz konusudur.
Astigmat gözlerde ise yamuk olan kornea düzgün hale getirilir. Laser operasyonu öncesi bir kaç damla ile hastanın acı duymaması için yeterlidir.

EXCİMER LASER AŞAMALARI

– Operasyon, hastanın laser odasına alınması ve laser masasına uzanması ile başlamış olur. Laser sistemi çok gelişmiş bilgisayar sistemleri ve operasyon mikroskobunun birleşiminden oluşmaktadır.
– Cerrah hastanın operasyon yapılacak gözü tam olarak laserin altına gelecek şekilde hasta yatağını ayarlar. Hastanın operasyon esnasında gözünü kapatmasını engellemek amacıyla özel bir araç göze yerleştirilir.
– Hastanın tam tepesinde çevrede stadyum ışıklarına andıran 4 grup ışık bulunur. Bunların ortasında yanıp sönen yeşil ışık bulunur. Operasyon süresince bu yeşil ışığa bakması istenir.
– Cihazın sahip olduğu hızlı eye-traker özelliği sayesinde operasyonda gözünüzü oynatsanız dahi cihaz doğru yere doğru uygulamayı yapar fakat tedavi süresi uzayabilir.
– Doktor gözün önüne vakumlu bir cihaz koyduğunda uygulama başlar. Bu esnada hastanın görmesi bir kaç saniye engellenecektir. Bu vakum cihazı korneada 160 mikron kalınlığında çok düzgün ince bir koruyucu kapak kaldıran mikrotomun çalışması için bir yatak oluşturulur. Bu esnada çok küçük bir sıkışma hissi hissedilebilir.
– Vakum cihazı ile göz sabitlendikten sonra mikrotom adı verilen çok hassas bir cihaz, bu parçanın üstüne oturtulur. Kapağın oluşuımu bu aşamada gerçekleşir. Bu kapak sayesinde laserin daha güvenli olan derin dokulara yapılması sağlanır.”
– Laser hastanın gözü önünde odaklandıktan sonra hastanın tam tepesinde bulunan yanıp sönen yeşil uşuğa bakması gerekir. Doktor bir pedala basarak laserin hastanın gözüne odaklanmasını sağlar. Çok gelişmiş bilgisayar sistemleri tarafından çalıştırılan laser ışınları sayesinde yüzlerce şut atarak hatanın net görebileceği şekilde korneayı yeniden şekillendirir. Laser işleminin bu kısmı saniyeler içinde sona erer.
– Excimer laser ile kırılma kusurunun düzeltilmesi sonrasında cerrah kapağı terar normal pozisyonuna gelecek şekilde geri kapatır. Kapanan kapağın altı, özel bir solüsyonla yıkandıktan sonra tıbbi sponç ile yüzey düzeltilir ve hava kabarcıkları yok edilir.
– Damlalar damlatıldıktan sonra operasyon bitmiş olur. İki göze operasyon planlanmış ise, aynı seansta diğer gözede operasyon uygulanabilir.

Wavefront (Kartal Gözü)

Tedavi yapıldığında tedaviden sonra hasta gözlükle ne kadar görüyorsa yine o kadar görebilmekteydi, daha fazla bir görme artışı sağlanamıyordu.

Yüksek astigmatlı, tembelliğe bağlı görmesi az olan veya düzensiz astigmatı olan göz hastalarında tedavi çok iyi sonuç vermiyor ve fazla görme elde edilemiyordu.
Wavefront (Kartal Gözü) Yönteminin Amerika Gıda ve ilaç Örgütü(FDA) bu tedavinin insan gözü üzerinde rahatlıkla uygulanabileceğine ve mükemmel sonuçlar verebileceğine dair onayı ile bu yöntem kullanılmaya başlanmıştır.

WAVEFRONT CİHAZI GÖZÜN TÜM TABAKALARINI ÖLÇEREK BU BİLGİLERE GÖRE LASER TEDAVİSİNİ YÖNLENDİRMEKTEDİR.

Böylelikle her göze özel tedavi şeması oluşturmakta ve mükemmel sonuçlar elde edilmektedir. Wavefront tedavisi ısmarlama yani kişiye özel şekilde uygulanmaktadır. Bu yöntemin toplumda bilinen adı kartal gözüdür.

Wavefront uygulamasıyla, düzensiz astigmat dahil tüm kusurları mükemmel bir şekilde tedavi edilmektedir. Bu tedaviden sonra hastaların görme dereceleri ciddi artışlar gösternektedir. Örnek bir hastanın gözlük veya lensle %100 görüyorsa,  eski laser tedavisi uygulandığında tedaviden sonra yine %100 görebilmekteydi.

Wavefront tedavi yönteminde ise laser uygulamasından sonra hastanın görme derecesi %150 hatta %200 e kadar artabilmektedir. Kartal gibi avcı kuşlarda bulunan bu görme derecesi insanlarda da elde edilebilmektedir. Bu nedenle wavefront tedavisine kartal gözü veya süper görme de denilmektedir.

Wavefront laser tedavisinin başka uygulamaları da vardır. Göz bebekleri yapısal olarak geniş olan bazı hastalarda standart laser tedavisinden sonra gece görüşlerin de problemler oluşmaktadır. Bu hastalar geceleri araba kullanırken, farların etrafında halkalar görmekte ve ışıklardan aşırı rahatsız olmaktadırlar. Wavefront laser tedavisi sayesinde gece görüş problemleri ortadan kalkmaktadır.

Hatta standart laser tedavisi sonrası ortaya çıkan şikayetlerden hastalar yeniden Ismarlama laser tedavisi ile tekrar tedavi edilmektedir.

%d blogcu bunu beğendi: