İstenmeyen Olay Bildirimi – Çalışan Güvenliği

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Olayın Çeşidi
Olayın Gerçekleşme/Zarar Verme Durumu
Olayın Etki Süresi
Olayın Gerçekleştiği/Başladığı Zaman Dilimi
İstenmeyen Olay Bildirimi
İş Kazası Bildirimi
Beyaz Kod Süreci