EYE Tetkik / İşlemler

 • Görme Alanı
 • OCT(Optik Koharens Tomografisi)
 • Korneal Topografi
 • Kontakt Lens Muayene ve Uygulama
 • Göz Muayenesi
 • CAM (Göz tembelliği)
 • Retina Muayenesi
 • Fundus Fluorescein Anjiolografi
 • B-Scan Ultrasonu(B skan USG)
 • Biometri
 • SLO (Scaning Laser Oftalmaskopi )
 • Yag Lazer
 • Argon Lazer
 • Excimer Lazer