Lasik Yöntemi

Lasik Yöntemi

GÖZ KUSURLARINDAN KURTULMAYI HATIRLATAN BU İŞLEM NERELERDE KULLANILMAKTADIR?

Kırılma kusurlarının tedavisinde bir alternatif olarak günümüzde LASIK (Laser / Insitu Keratomilieusis) yapılmaktadır.

Laser ile mikro cerrahinin birleştiği bu yöntemde, mikroskop altında otomatik lameller keratomilieusis için özel bir mikrokeratom aracılıyla ortalama 160 mikron (kağıt inceliğinde) kapak çak tarzında gözün saydam tabakasından parça kaldırılır. Saydam tabakanın yatağına excimer laser uygulanır. Kapakçık tekrar yerine oturtulur.

– Lasik yönteminde hassas katmanları korumak amacıyla mikrotom ile 500 mikronluk korneadan 180 mikron kalınlığında bir kapak kaldırılır.
– Laser ışınları gözlük ihtiyacını ortadan kaldıracak şeklide korneayı yeniden yapılandırır.
– Kaldırılan kapak tekrar aynı yerine kapatılır. Böylece hasta ağrı ya da acı hissetmez.

LASIK’le hangi kusurlar düzeltilmelidir? LASIK’ın gözlük ve kontakt lense olan üstünlükleri nelerdir?

Göz kusurları içinde en sık görüleni miyopilerdir. Ancak artık günümüzde sadece miyoplar değil, miyop astigmatlar, hipermetroplar, hipermetrop astigmatlar ve mikst astigmatlar da LASIK ile tedavi yapılmaktadır.

Göz kusuru olan hastaların çok büyük bir kısmı refraktif kusurlarını düzeltmek için gözlük ve kontakt lensler kullanırlar. Gözlükle tashih geriye dönüşümlü ve emniyetlidir. Ancak örneğin yüksek miyopide olduğu gibi gözlük kalınlığının özellikle kenarlarında artması görme alanında bir miktar kayba sebep olduğu gibi ayrıca bir kozmetik problem hasıl eder. Yüksek indeksli gözlük camları, bu kalın cam problemini gidermiştir. Fakat bunlar hayli pahalıdırlar. Gözlüğün buharla ve yağmurla bulanması, çizilmesi, kırılması gibi dezavantajları bu metodla bertaraf edilmektedir.Göz kusurlarının kontakt lenslerle düzeltilmesi gözlük kullanımına göre daha seyrektir. Büyük çoğunluk yumuşak (hidrofilik) ve küçük bir kısmı sert (göz permeabl) kontak lensleri kullanırlar. Kontakt lenslerin kullanımı ile ilgili komplikasyonlar çok iyi tanımlanmıştır. Bunların çoğu hafiftir. Mesela bunlar saydam tabakada sıyrılmalar, oksijen beslenme yetersizliği ve kontakt lens koruyucu solüsyonlarına karşı toksik kornea epiteli reaksiyonları. Kontakt lenslerin en ciddi komplikasyonu ulseratif keratitdir. Bu görme kaybına da yol açan ve hatta nadiren saydam tabaka nakline sebep olan saydam tabaka nedenlerine sebep olur.

LASIK’ın diğer refraktif cerrahi yöntemlerinden farkı nedir?
LASIK’den önce iki yöntem geliştirilmişti. Bunlardan bıçakla gözün çizildiği ameliyat olan “radyal veya astigmatik keratotomi”de saydam tabakaya derin kesiler atılıyordu. Ancak uzun süreli takiplerde, sonuçlarının çok oynak olduğu ortaya çıkmıştır. Hastaların mühim bir kısmında kötü yara iyileşmesi nedeniyle oluşan kenar yara izleriyle hipermetropi gelişmiştir. Saydam tabakada küçük delinmeler, operasyon esnasında yaygın olarak meydana gelir. Böylece göziçi enfeksiyon riskine ve muhtemel bir görme kaybına sebep olabilir. Kesi yerleri yavaş olarak iyileşirler ve gözü yapısal olarak zayıflatırlar. Ameliyatı takip eden yıllarda göze gelen darbelerde yara izi yerinden kolayca göz delinmesine neden olabilir. Diğer yöntem ise, PRK denen excimer laserin saydam tabakanın hücreden ve sinirden zengin üst tabakalarına uygulanmasıdır. Bu yöntem sonrasında hasta çok ağrı duymakta, iki gün göz kapalı olmakta ve uzun süre (3 ay) ilaç kullanmaktaydı. Bunlar da saydam tabaka bulanıklığı oluşması ve göz numarasının geri gelmesi riski vardır. Buna karşı LASIK’de kaldırılan kağıt inceliğindeki tabaka sayesinde laser hücreden fakir ve sinir bulundurmayan dolgu (stroma) tabakasına uygulanmakta; yukarda sayılan mahzurlar giderilmektedir.

LASIK’ın avantajları nelerdir?
– LASIK özellikle yüksek dereceli göz kusurlarında alternatifi olmayan bir metoddur. -14’ya kadar miyopi, -4.0’ya kadar miyop astigmatizma veya 4’ya kadar mikst astigmatizma, +6’ya kadar hipermetropi ve +6’ya kadar hipermetrop astigmatizma tedavi edilebilmektedir. – Ameliyat esnasında ve sonrasında ağrı hissedilmez. İşlem için hiçbir iğne, narkoz, vs gerekmez. İşlem birkaç dakika sürer. – Hastanın iki gözü birlikte ameliyat edilebilir. Gözler kapatılmaz. Hasta yürüyerek evine gidebilir. Ertesi gün (kirli olmayan) her türlü işini yapabilir. Bulutlu görmeye neden olan bulanıklık (haze) gelişmez. –

LASIK’ın dezavantajları nelerdir?
– Daha zor bir cerrahidir. İlave ekipman ve steril ortam gerektirir. – Kapakçık kopması ve kaybolması, kapakçık parçalanması, çok ince kapakçık, çok kalın kapakçık, kapakçık altında yabancı cisim kalması ve düzensiz astigmatizma gibi komplikasyonları olmakla birlikte, bunların çoğu görme keskinliğinde ciddi bir bozulmaya neden olmayacak şekilde giderilebilmektedir.

LASIK adayları için anonslarımız:
– Gözünüzün uygun olup olmadığına bir dizi tetkik ve incelemeden sonra karar verilecektir. Bu nedenle doktorunuzu iyi dinlemelisiniz. Aklınıza takılan her soruyu onunla görüşmelisin. – LASIK öncesi saydam tabakanızın normal şeklinde olması gerekir. Kontakt lens kullanıcılarının yumuşak lenslerini 1 hafta, sert lenslerini 2 hafta çıkarmış olmalıdır. Kullandığınız göz çevresi kozmetiklerinizi de 3 gün önceden kesin. – LASIK sonrası gözünüzde kirpik kaçmış gibi hafif batışma olabilmektedir. Bu verilen damlaların kullanmasıyla saatler içinde kaybolur. – Ameliyat için hiçbir zaman hekiminizden garanti istemeyin. Sağlıkta böyle bir garanti verilemez. Ancak % 99 ihtimalle gözlüğe ihtiyaç duymayacağınızı da bilmelisiniz. – LASIK’den sonra 2 hafta gözünüzü ovuşturmayın. Bu işlem, kaldırılıp tekrar yerine yerleştirilen kapakçığın sıyrılarak yapışmasına mani olur. Bu ciddi komplikasyonlara sebep olabilmektedir. – Operasyon sonrası isterseniz gözünüzü kapayarak banyo yapabilirsiniz, yüzünüzü yıkayabilirsiniz. – Hastalar doktorlarının önerdiği kontrollere gelmeğe gayret etmelidiler. – Bu işlemin A.B.D. ve Avrupa ülkeleri dahil dünyada yaygın olarak kullanıldığını ve yüzbinleri aşan kişinin gözlük sorununu çözdüğünü hatırlayınız.