Uzmanlık Alanı Göz Hastalıkları
 • Katarakt ve Rekraktif Cerrahi
 • Diabetik Retinopati
 • Senil Makula Dejenerasyon

Op. Dr. Fuat ALİZADEGAN

Göz Hastalıkları Uzmanı
Eğitim Bilgileri
 • 2014 – 2018 Uludağ Üniversitesi Gös Hastalıkları | Anabilim Dalı ( Uzmanlık )
İş Deneyimi
 • 2018 – 2021 Dünya Göz Hastanesi
 • 2021 – Bursa Göz Merkezi
Üyelik
 • Türk Oftalmoloji Derneği Üyesi
 • Bursa Tabipler Odası Üyesi
 • Türk Tabipler Birliği Üyesi
Katıldığı Sempozyumlar ve Seminerler
 • Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi BİLEP Kursu
 • Glokom Birimi Beceri Aktarım Kursu