Excimer Laser operasyonu

Excimer Laser operasyonu

OPERASYONU NASIL GERÇEKLEŞİR?

Şekil değiştirme işlemi excimer laser ışınının ultra hassas şekillendirici yeteneği sayesinde olabilmektedir.
Bu ışın uygulandığı alanda ısı üretmeksizin dokuları buharlaştırabilme yetisine sahiptir. Bu özelliği sayesinde uzun yıllardır tüm dünyada güvenle uygulanmaktadır.
Miyop olan gözlerde korneanın eğriliği azaltılarak numaralar yok edilirken, hipermetrop gözler için ise, bunun tam tersi bir durum söz konusudur.
Astigmat gözlerde ise yamuk olan kornea düzgün hale getirilir. Laser operasyonu öncesi bir kaç damla ile hastanın acı duymaması için yeterlidir.

EXCİMER LASER AŞAMALARI

– Operasyon, hastanın laser odasına alınması ve laser masasına uzanması ile başlamış olur. Laser sistemi çok gelişmiş bilgisayar sistemleri ve operasyon mikroskobunun birleşiminden oluşmaktadır.
– Cerrah hastanın operasyon yapılacak gözü tam olarak laserin altına gelecek şekilde hasta yatağını ayarlar. Hastanın operasyon esnasında gözünü kapatmasını engellemek amacıyla özel bir araç göze yerleştirilir.
– Hastanın tam tepesinde çevrede stadyum ışıklarına andıran 4 grup ışık bulunur. Bunların ortasında yanıp sönen yeşil ışık bulunur. Operasyon süresince bu yeşil ışığa bakması istenir.
– Cihazın sahip olduğu hızlı eye-traker özelliği sayesinde operasyonda gözünüzü oynatsanız dahi cihaz doğru yere doğru uygulamayı yapar fakat tedavi süresi uzayabilir.
– Doktor gözün önüne vakumlu bir cihaz koyduğunda uygulama başlar. Bu esnada hastanın görmesi bir kaç saniye engellenecektir. Bu vakum cihazı korneada 160 mikron kalınlığında çok düzgün ince bir koruyucu kapak kaldıran mikrotomun çalışması için bir yatak oluşturulur. Bu esnada çok küçük bir sıkışma hissi hissedilebilir.
– Vakum cihazı ile göz sabitlendikten sonra mikrotom adı verilen çok hassas bir cihaz, bu parçanın üstüne oturtulur. Kapağın oluşuımu bu aşamada gerçekleşir. Bu kapak sayesinde laserin daha güvenli olan derin dokulara yapılması sağlanır.”
– Laser hastanın gözü önünde odaklandıktan sonra hastanın tam tepesinde bulunan yanıp sönen yeşil uşuğa bakması gerekir. Doktor bir pedala basarak laserin hastanın gözüne odaklanmasını sağlar. Çok gelişmiş bilgisayar sistemleri tarafından çalıştırılan laser ışınları sayesinde yüzlerce şut atarak hatanın net görebileceği şekilde korneayı yeniden şekillendirir. Laser işleminin bu kısmı saniyeler içinde sona erer.
– Excimer laser ile kırılma kusurunun düzeltilmesi sonrasında cerrah kapağı terar normal pozisyonuna gelecek şekilde geri kapatır. Kapanan kapağın altı, özel bir solüsyonla yıkandıktan sonra tıbbi sponç ile yüzey düzeltilir ve hava kabarcıkları yok edilir.
– Damlalar damlatıldıktan sonra operasyon bitmiş olur. İki göze operasyon planlanmış ise, aynı seansta diğer gözede operasyon uygulanabilir.