Excimer Laser’de olası riskler?

Excimer Laser’de olası riskler?

Bu operasyonların hiç bir zaman körlüğe ya da görmenin kalıcı olarak ciddi boyutlarda bozulmasına yol açmaz.

Operasyon esnasında görülebilecek komplikasyonlar
EXCİMER LASER CİHAZI İLE İLGİLİ GÖRÜLEBİLECEK PROBLEMLER

Göz numaraların istenilen düzeye düşmemesi: Excimer laser sistemi gözlerinizi, sizin iyi görebileceğiniz hale getirmek için çalışır. Fakat kişilerin göz yapısından oluşan bazı farklılıklar nedeniyle düşük oranda sapmalar görülebilir. Bu gibi sorunlar çoğu zaman önceden yapılan tetkikler sonrasında tahmin edilerek hastalar bu konuda bilgilendirilirler. Küçük numaralar görme seviyesini etkilemeyeceğinden tekrar düzeltme ihtiyacı göstermez, fakat görmeyi etkileyen dereceler ikinci, çok nadiren de üçüncü müdahaleler sonrasında yok edilebilir. Bu durum hipermetrop hastalarda diğer gruplara göre biraz daha sıklıkla görülebilir. Nadiren de olsa küçük numaralarda gözlük kullanma gerekliliği devam edebilir. Bu gibi istenmeyen sonuçlar excimer laser cihazı ve kullandığı teknoloji ile yakından alakalıdır. Bursa Göz Merkezinde FDA (Amerikan Sağlık Dairesi) onaylı Allegretto Waveligth cihazı ile excimer laser yapılmaktadır.

FLEPLE (KAPAKÇIK) İLE İLGİLİ GÖRÜLEBİLECEK PROBLEMLER

Laser işleminin altına uygulayacağı flebin düzgün olarak oluşturulmaması az da olsa görülebilir. Bu gibi durumlar da operasyon o zaman iptal edililerek daha sonraki bir tarihe ertelenir.

Fleple ilgili komplikasyonlar nedeniyle operasyonun iptal edildiği durumlarda laser uygulaması yapılmaz ve kapakçık tekrar eski yerine kapatılır. Görme seviyesi birkaç gün içerisinde eski seviyesine geri döner. Bir yıl geçtikten sonra aynı göze tekrar laser uygulanabilir. Araştırmalar sonucunda, fleple ilgili sayılan bu komplikasyonların oranı cerrahın tecrübesi ile azalmaktadır. Bursa Göz Merkezinde uluslararası alanda tecrübesini kanıtlamış konusunda uzman bir ekiple çalışmaktadır.

Operasyonun ertesi günü karşılaşabilecek problemler
FLEPTE GÖRÜLEBİLECEK KAYMA YADA KARIŞIK PROBLEMLERİ

Daha çok hastaların gözlerini ovuşturması sonucu oluşurlar. Yapılan küçük bir müdahale ile flep eski yerine oturtulur ve sorun rahatlıkla çözümlenir.

Enfeksiyon
Tüm tıbbi operasyonlarda olduğu gibi bu işlemde de enfeksiyon ihtimaller arasındadır. Ancak operasyonun steril şartlarda yapılması, sonrasında kullanılan damlalar sayesinde çok az olarak rastlanır.

DLK(Diffuse Lameller Keratitis)
Mekanizması tam olarak aydınlatılamamakla beraber göz dokusunun mikrobik olmayan bir reaksiyonu olarak tarif edilebilir. Flep altında mikroskobik beyaz odaklar olarak görülürler. Ameliyathane ortamının özellikleri ve kullanılan damlalar sayesinde artık çok nadir görülmektedir. İleri vakalarda flep altının tekrar yıkanması gerekebilir.

Gözün beyaz kısmında kızarıklılık ya da morluk oluşması,
Sık görülen komplikasyonlardandır. Mikrotomun gözü sabitlediği anda oluşan tutma etkisi sebebiyle oluşur. Görme üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Geç dönemde görülebilecek komplikasyonlar
Bu problemler daha çok 1 hafta ile 3 ay arasında görülebilir.

Işıklı cisimlerin etrafında hale ve dağılmalar görülmesi
Geceleyin ve karanlık ortamlarda göz bebeğinin büyümesine bağlı olarak nadiren de olsa bu tip sorunlar görülebilir. Bu yüzden tüm vakalara gözbebeği çapı ölçümü yapılır, normalden büyük çapa sahip olanlara WAVEFRONT yada Q-MOD tedavisi önerilir.

Gözlerde kuruma hissi, batma ve hassasiyet Erken dönemde kullanılan damlaların yan etkisi olarak görülebilmekle beraber damlalar kesildikten kısa bir süre devam edebilir. Daha çok bilgisayar kullanan ya da operasyon öncesinde hassasiyet bulunan kişilerde gözlenir.

Flep altında epiltel yürümesi
Korneanın ön yüzeyini örten epitel dokusunun flep kenarından altına doğru göç etmesine denir. Sık aralıklarda kontrol edilir, ilerliyorsa küçük bir müdahale ile temizlenebilir.

Kornea ektazi
Korneanın fazla dikleşmesine denir. Laser operasyonu sonrasında korneada yeterli direnç kalmadığında gelişebilir. Nadir görülen bir durum olsa da, tüm laser operasyonlarında korneanın yeterli direnci koruması amacıyla korneanın arka bölgesinde en az 300 mikronluk güvenli kalınlık bırakılmaktadır.