Lazer Öncesi Muayene

Lazer Öncesi Muayene

GÖRME KESKİNLİĞİ MUAYENESİ

FDA (Amerikan Sağlık Dairesi) tarafından uygulanan bu kriterler excimer laser- wavefront operasyonunun güvenle ve iyi sonuçlarla uygulanıp uygulanmadığını belirlemesinde çok büyük önem taşır.

Dakikalar içerisinde sona eren bu operasyon öncesi çoğu zaman saatlerce süren muayene ve tetkikler yapılır.

BİOMİKROSKOP İLE GÖZÜN İÇYAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu muayene ancak göz bebeği ilaçla büyütüldükten sonra yapılabilir.
Gözün içyapılarında rastlanan herhangi bir sorun tedavi edilmediği sürece laser operasyonuna engel teşkil eder.

TOPOLASER: (TOPOGRAFİ HARİTASI ÇIKARTILMASI)

Laser öncesi, operasyonun uygulanacağı alan olan korneanın ayrıntılı haritası, operasyonun sonuçları hakkında bilgiler verir.Operasyona engel olan bir çok hastalığı bu safhada teşhis etmek mümkündür.T-CAT tekniğinde bu harita baz alınarak tedavi yapılır.

PAKİMETRE

Bu ölçüm bize korneanın kalınlığını bildirir. Eğer kornea yeterli kalınlıkta değilse alternatif tedav yöntemleri düşünülür yada operasyon iptal edilir.

PUPİLOMETRE

Özellikle yuğun karanlıktaki göz bebeği çapı operasyonun planlanmasında büyük önem taşır. Göz bebeği büyük olan hastalar wavefront tedavisine yönlendirilir.

WAVEFRONT ÖLÇÜMÜ

Kişiye özel tedavi olarak bilinen bu tedavi yöntemi için gözünüzün tümünün ayrıntılı haritasını çıkartan bu cihazın verileri direkt olarak excimer laser cihazına aktarılır.
Yaklaşık 1 saat süren tüm bu muayene ve tetkikler sonrasında oluşturulan dosyanız, göz doktoru tarafından değerlendirilerek gözlerinizin operasyona uygun olup olmadığına karar verilir. Eğer gözleriniz bu operasyon için uygunsa cerrahlarımız tarafından operasyonla ilgili ayrıntılı bilgi verilir ve sorularınız yanıtlanır. Tüm faktörler uygun ise size en kısa sürede operasyon randevusu verilir.