Refraksiyon Cerrahisi Yöntemleri

Refraksiyon Cerrahisi Yöntemleri

PRK (PHOTO REFRACTİF KERATECTOMİ)

İlk uygulanmaya başlayan laser yöntemidir. Bu yöntem de laser ışınları korneanın üst tabakalarına uygulanır. Fakat bu yöntemde laser uygulanan bölüm açıkta kaldığından uygulama alanının üstü epitel dokusu ile kapanana kadar yaklaşık üç gün hastalar yoğun batma ve ağrı hissederler. Bu yöntemin en büyük dezavantajı ise düşük olasılıkla olmakla beraber özellikle -5 dioptri ve üstü miyop gözlerde, HAZE adı verilen bir iz kalma olasılığının bulunmasıdır. Bu yüzden son 12 yıldır çok küçük numaralar ve bazı özel durumlar dışında kullanılmamaktadır.

LASIK (LASER ASSİSTED İN-SİTU KERATOMİLEUSİS)

Laser ışınlarının PRK ‘daki gibi doğrudan kornea üstüne değil, bir koruyucu kapak kaldırdıktan, sonra stroma adı verilen daha güvenli olan orta bölüme uygulanmasıdır. Son 12 yıldır yoğun olarak kullanılmakla beraber son yıllarda Wavefront, T-cat, Q-mod yöntemleri LASIK yönteminin daha yeni ve daha gelişmiş formları olarak uygulanmaktadır.

T-CAT

T-Cat yönteminde, cihaz kornea haritasını baz alarak tedavi yapar. Bu yöntem de özellikle eski tip yada yetersiz uygulanmış laser tedavilerinin düzeltilmesi amacıyla kullanılır.

Q-MOD

Q-MOD ise kişiye özel tedavinin en gelişmiş formudur. Bu yöntem de kornea haritasındaki dataları işleyen cihaz en iyi görebileceğiniz formu oluşturmak üzere bir tedavi uygular.

WAVEFRONT, T-CAT, Q-MOD YÖNTEMLERİ

Çok ileri düzey tedavilerdir ve operasyon sonrası görme seviyesini %100 ün üzerine çıkarabilmesi sebebiyle KARTAL GÖZÜ YÖNTEMİ olarak bilinmektedir.

LASEK (Laser Assisted Subepithelial Keratomileusis)
Lasek yöntemi daha çok korneası ince olduğundan dolayı LASIK operasyonu yapılamayan küçük derecedeki miyoplara uygulanır. Bu yöntemde belli konsantrasyon da alkol uygulaması ile epitel 50 mikron kalınlığında bir katman şeklinde kaldırılarak laser uygulaması bu alan yapılır.

EPI-LASIK
LASEK yönteminden farkı epitel katmanının alkol yerine plastik bir bıçakla kaldırılmasıdır. Buraya kadar anlatılan tüm yöntemler refraksiyon cerrahisinin kornea üzerine uygulandığı yöntemlerdir. Refraksiyon cerrasihinde, korneaya yapılan operasyonlar, gözün iç kısmına dokunulmaması, iyileşmenin çabuk ve ağrısız olması, sonuçların daha tatmin edilebilir olması gibi sebeplerle öncelikle tercih edilir. Ancak bu operasyonun uygulanmadığı durumlarda göz içi merceği gibi alternatif tedaviler uygulanabilir.

FAKİK İOL
Bu yöntemde gerekli gözlük ihtiyacının gözün iç dokularını değiştirmeden gözün iç kısmına yerleştirilmesidir. Göz bebeğinin önüne yada arkasına yerleştirilebilmekle beraber son yıllarda “iris claw” adı verilen göz bebeğine kıskaçla tutan mercekler ön plandadır.

CLEAR LENS
Bu yöntemde gözün kendi iç merceği çıkartılarak yerine uygun numaralarda yapay mercek yerleştirilir. Lasik yöntemi için üst sınır -14 dioptri iken son iki yöntemde numara sınırlaması yoktur.